Ngôn ngữ/言語 

Trình độ thượng cấp

Thượng cấp

Hướng đến trình độ không gặp trở ngại khi giao tiếp với người Nhật

Hướng đến đối tượng học sinh hầu như không gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật trong cuộc sống hằng ngày, chúng tôi đã đưa vào đó không chỉ có các tài liệu về tiểu thuyết, đánh giá, mà còn có các bài báo về kinh tế, chính trị, lịch sử, hiện đại để làm tài liệu giảng dạy tiếng Nhật. Chú trọng sự tự chủ của học sinh, thông qua việc làm các dự án, chế tác các chương trình truyền hình, làm các tác phẩm phim, giúp học sinh trang bị khả năng vận dụng tiếng Nhật trong các tình huống cụ thể.
Tùy thuộc vào mục tiêu sau khi tốt nghiệp, lớp thượng cấp được chia thành 2 khóa khác nhau.

Khóa thông thường

Thượng cấp 1

Đối tượng mục tiêu: tương đương trình độ N2(JLPT)/ B2 (CEFR)

Mục tiêu

・Đọc và nắm các ý chính của các văn bản, bao gồm cả báo.
・Nghe hiểu các bài tin tức không quá khó.
・Trao đổi về các vấn đề xã hội gần gũi.
・Có thể viết tóm tắt các ghi chú, sử dụng các từ ngữ dùng trong văn viết để viết văn.

Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Thượng cấp 2

Đối tượng mục tiêu: tương đương trình độ N2~1(JLPT)/B2~C1(CEFR)

Mục tiêu

・Ngang với trình độ 1 học sinh Nhật tốt nghiệp phổ thông. Hiểu được các thông tin trên báo đài, tivi, có thể truyền đạt được suy nghĩ của bản thân.
・Có khả năng tham dự giờ học ở các trường dạy nghề hay trường đại học.

Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Thượng cấp 3

Đối tượng mục tiêu: tương đương trình độ N1 (JLPT)/ C1 (CEFR)

Mục tiêu

・Có thể hiểu chính xác những tài liệu mà một người Nhật trưởng thành hay đọc.
・Có thể viết ra những điều muốn truyền đạt bằng hình thức, từ ngữ phù hợp với mục đích. Xem và hiểu được nội dung các tin tức, chương trình tivi, phim truyền hình.
・Hầu như hiểu được các đối thoại tự nhiên của người Nhật. Có thể truyền tải được điều mình muốn nói, bao gồm cả việc dùng kính ngữ.
・Trường hợp đã học lên các trường cao học, đại học hay trường dạy nghề, trang bị khả năng tiếng Nhật để có thể học ngang bằng cùng với các sinh viên Nhật.

Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Khóa cấp tốc

Thượng cấp 1 học lên

Đối tượng mục tiêu: tương đương trình độ N2(JLPT)/ B2 (CEFR)

Mục tiêu

"・Đọc và nắm các ý chính của các văn bản, bao gồm cả báo.
・Nghe hiểu các bài tin tức không quá khó.
・Trao đổi về các vấn đề xã hội gần gũi.
・Ngoài ra, có thể viết tóm tắt các ghi nhớ, sử dụng các từ ngữ dùng trong văn viết để viết văn.
・Chỉ cần là cách nói chuẩn, rõ ràng thì vẫn có thể hiểu được nội dung chính của các hội thoại trong cuộc sống hằng ngày ngay cả khi gặp phải những từ chưa biết.
"

Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Thượng cấp 2 học lên

Đối tượng mục tiêu: tương đương trình độ N2~1(JLPT)/ B2 ~C1(CEFR)

Mục tiêu

・Ở một mức độ nào đó, có thể theo kịp các giờ học tiếng Nhật của trường đại học, cao học.
・Trang bị năng lực tiếng Nhật ngang với trình độ của 1 học sinh Nhật tốt nghiệp phổ thông.

Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Thượng cấp 3 học lên

Đối tượng mục tiêu: tương đương trình độ N1(JLPT)/ C1(CEFR)

Mục tiêu

・Hiểu được bài giảng ở các trường đại học, cao học.
・ Trang bị khả năng tiếng Nhật để có thể học ngang bằng cùng với các sinh viên Nhật.

Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Lớp học tự chọn

Lớp Kanji
Khóa ôn thi JLPT
Lớp ôn thi EJU