Ngôn ngữ/言語 

Khóa đào tạo giáo viên

Trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật bằng phương pháp Ezoe

Phương pháp giảng dạy Ezoe Phương pháp giảng dạy Ezoe

Lớp bồi dưỡng giáo viên, là lớp học dành cho các bạn học sinh nước ngoài, chỉ khai giảng vào học kỳ mùa đông. Là lớp học tự chọn của lớp cấp cao nhất của trường, những bạn học sinh bên ngoài nếu muốn tham gia lớp học này cần phải có trình độ tiếng Nhật N1. Nửa đầu của khóa học, học sinh sẽ được học các lý thuyết về "ngôn ngữ học", "chữ viết, từ vựng", "ngữ âm", nửa sau sẽ là phần thực hành. Tồng kết học kỳ, học sinh sẽ dựa vào phương pháp giảng dạy tiếng Nhật Ezoe đã học, tự viết giáo án và thực hành giảng dạy.

Mục tiêu

・Biết những kỹ năng cần thiết để trở thành giáo viên tiếng Nhật.
・Sự lý giải về tiếng Nhật một cách sâu sắc.
・Trang bị kỹ thuật dạy tiếng Nhật thực tế thông qua việc thực tập.

Ngày và giờ Học kỳ mùa đông 13:30 ~ 17:00 (3 tháng)
Cấp độ Thượng cấp
Sách giáo khoa 「Shinjitsuyou Nihongo 1」
「Thẻ ngữ pháp」
Nhiều tài liệu giảng dạy khác
Tham quan thực tế 1 lần (ví dụ như: Kabuki, Sumo, viện bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật v...v)

Lớp tự chọn

Lớp kanji
Khóa ôn thi JLPT
Khóa ôn thi EJU