Ngôn ngữ/言語 

Tạp chí hàng tháng

Đầu trang > Cuộc sống ở trường > Tạp chí hàng tháng

Tại trang này, bạn có thể xem các tạp chí hàng tháng do trường SNG phát hành. Tạp chí có đăng tải việc học tập tiếng Nhật, cuộc sống của học sinh, và các trải nghiệm về văn hóa Nhật Bản.