Ngôn ngữ/言語 

Đăng ký khoá học dài hạn

Đầu trang > Liên hệ > Đăng ký khoá học dài hạn

Hãy sử dụng trong trường hợp nộp hồ sơ xin visa du học sinh.

yyyy-mm
Bạn đã từng học tiếng Nhật bao giờ chưa? *
Bạn đã từng tham dự kỳ thi JLPT hay các kỳ thi về tiếng Nhật khác hay chưa?*
Kết quả*
Hãy cho biết mục đích học tiếng Nhật*
Bạn đã từng xin visa đi Nhật lần nào chưa?*
Kết quả*
Bạn có người thân đang sinh sống ở Nhật không?*

Về người bão lãnh trả học phí

Đây là mục bắt buộc phải điền. Nếu có điểm nào không rõ, xin vui lòng xác nhận thông tin ở người bảo lãnh trả học phí và điền vào nội dung chính xác.
Đây là mục bắt buộc phải điền. Nếu có điểm nào không rõ, xin vui lòng xác nhận thông tin ở người bảo lãnh trả học phí và điền vào nội dung chính xác.
Bạn có muốn nhận bản tin từ trường không?*
Communication Language
Interest
Submit date
Statut
Huỷ
xác nhận