Đăng ký khoá học ngắn hạn

  • Hãy điền vào mẫu đăng ký dưới đây
  • Người phụ trách sẽ gửi mail hướng dẫn cho bạn
  • Chuẩn bị và điền vào các hồ sơ cần thiết để nộp.
  • Hãy đóng tiền học phí
  • Sau khi làm bải kiểm tra xếp lớp sẽ bắt đầu giờ học.

*Lưu ý: Nếu xin visa ngắn hạn, bạn phải tự mình làm giấy tờ, thủ tục. (Trường không cung cấp giấy tờ hỗ trợ làm thủ tục xin visa cho khoá học ngắn hạn.)