Thanh toán học phí

Trang này hiển thị thông tin chi phí các khóa học của trường Nhật ngữ Shinjuku (Khóa học ngày thường, lớp buổi tối, lớp chủ nhật, lớp luyện thi JLPT v...v).

Thanh toán học phí

Chi phí cho người xin visa du học sinh

1 năm

Nhập học kỳ tháng 4 (có thể nhận hồ sơ đăng ký vào tháng 11 của năm trước đó)

Phí đăng ký
¥40,000
Tiền nhập học
¥40,000
Phí tài liệu giảng dạy
¥60,000
Học phí
¥840,000
Bảo hiểm du học sinh
¥10,000
Tổng
¥990,000

1,5 năm

Nhập học kỳ tháng 10 (có thể nhận hồ sờ từ tháng 4)

Phí đăng ký
¥40,000
Tiền nhập học
¥40,000
Phí tài liệu giảng dạy
¥60,000
Học phí
¥1,260,000
Bảo hiểm du học sinh
¥15,800
Tổng
¥1,415,800

2 năm

Nhập học kỳ tháng 4 (có thể nhận hồ sơ đăng ký vào tháng 11 của năm trước đó)

Phí đăng ký
¥40,000
Tiền nhập học
¥40,000
Phí tài liệu giảng dạy
¥60,000
Học phí
¥1,680,000
Bảo hiểm du học sinh
¥20,000
Tổng
¥1,840,000

Du học sinh có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm quốc dân. Hãy trả chi phí bảo hiểm cho quận, thành phố nơi bạn sinh sống. Bảo hiểm này sẽ chịu 70% chi phí khám bệnh.

※ Bảo hiểm du học sinh áp dụng từ ngày 1 của tháng nhập học cho đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc học, bảo hiểm này sẽ hỗ trợ phần chi phí còn lại (30%) mà bảo hiểm quốc dân không chi trả. (Ví dụ: học sinh có thời gian học từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 16 tháng 3 năm sau thì bảo hiểm sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 năm sau). Tuy nhiên, những bệnh mắc phải trước khi nhập học, những bệnh đặc định, hay những điều trị đặc biệt sẽ không được áp dụng.

Những bạn đã có tư cách lưu trú tại Nhật

Dưới 3 tháng

TIền nhập học
¥40,000
Phí tài liệu giảng dạy
¥15,000
Học phí
¥5,000 / 1 ngày (4 tiếng)
Tổng
¥55,000 + học phí của số ngày học

3 tháng

TIền nhập học
¥40,000
Phí tài liệu giảng dạy
¥15,000
Học phí
¥210,000
Tổng
¥265,000

Những bạn đã có tư cách lưu trú tại Nhật, ngoại trừ những bạn có visa du học sinh, thì phải đóng học phí 3 tháng 1 lần. ※Trường hợp học không đủ 1 học kỳ.

Thông tin liên quan

Để biết thêm thông tin liên quan đến trang này, vui lòng kiểm tra các liên kết sau: