Ngôn ngữ/言語 

Liên hệ

Đầu trang > Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ chung

Cho bất cứ câu hỏi nào liên quan đến khóa học của trường

Công ty / Đại lý

Dành cho công ty / đại lý đặt câu hỏi

社交网络

QQ ID:3497706696

微信 ID:sng_1975

Đăng ký

Khóa học dài hạn

Dành cho trường hợp xin visa du học

Khóa học ngắn hạn

Dành cho người có visa lưu trú ngắn hạn hoặc các loại visa khác

Khóa học mùa hè

Đăng ký khóa học mùa hè

Lớp học cá nhân

Đăng ký lớp học cá nhân

Khác

Đăng ký lớp học thứ 7 / lớp buổi tối