Ngôn ngữ/言語 

Hỗ trợ học lên, tìm việc

Đầu trang > Hỗ trợ

Hỗ trợ

Bộ phận hướng dẫn học lên, hỗ trợ du học sinh về việc học lên các trường cao học, đại học, trường chuyên môn, hay hỗ trợ liên quan đến tìm kiếm việc làm.

Thời gian tư vấn hỗ trợ: 10:00 ~ 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bộ phận hướng dẫn học lênBộ phận hướng dẫn học lên
Trường Nhật ngữ Shinjuku hỗ trợ du học sinh về việc học lên các trường cao học, đại học, trường chuyên môn, hay hỗ trợ liên quan đến tìm kiếm việc làm.

Trao đổi

Bộ phận hướng dẫn học lên, cung cấp các thông tin về việc học lên cho học sinh. Thông tin chi tiết về cách thức nhận các giấy tờ giới thiệu về trường, những điều cần thiết để nhập học, thông tin về học phí. Có thể hỏi về các vấn đề liên quan đến các kỳ thi của những năm trước hay nội dung của kỳ thi phỏng vấn.

Ngoài ra, tùy vào trường và tùy vào nơi làm việc mà sẽ có yêu cầu về điểm JLPT, EJU hay TOEFL. Trường có hỗ trợ hướng dẫn viết kế hoạch nghiên cứu cho học sinh có nguyện vọng vào các trường cao học.