Học bổng

Tại trường Nhật ngữ Shinjuku, có rất nhiều chế độ học bổng mà bạn có thể đăng ký, trường hợp hội đủ các điều kiện của học bổng, hãy bắt đầu làm thủ tục để đăng ký tại trường.

Học bổng

Chế độ học bổng bên ngoài

Pháp nhân hành chính độc lập Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)
Đăng ký: thường vào tháng 4
Số tiền mỗi tháng: 48,000¥
Điều kiện:
Phải là visa du học sinh
Tỉ lệ chuyên cần 100%
Học liên tiếp tại trường Nhật ngữ Shinjuku đến tháng 3 năm sau.
Tổ chức giáo dục quốc tế Takayama.
Đăng ký: thường vào tháng 1
Số tiền mỗi tháng: 60,000¥
Điều kiện:
Phải là visa du học sinh
Tỉ lệ chuyên cần 100%
Học liên tiếp tại trường Nhật ngữ Shinjuku đến tháng 3 năm sau.
Phải học lên tiếp vào các trường đại học hoặc cao học.
※Chế độ học bổng này chỉ áp dụng cho học sinh ở các nước Châu Á.
Kyoritsu International Foundation
Đăng ký: thường vào tháng 1
Số tiền mỗi tháng: 60,000¥
Điều kiện:
Phải là visa du học sinh
Tỉ lệ chuyên cần 100%
Học liên tiếp tại trường Nhật ngữ Shinjuku đến tháng 3 năm sau.
※Chế độ học bổng này chỉ áp dụng cho học sinh ở các nước Châu Á.

Hệ thống đặt trước học bổng

Pháp nhân hành chính độc lập Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)
Số tiền mỗi tháng: 48,000¥
Dành cho những bạn học sinh có kết quả thi EJU xuất sắc.
Ghi chú: sẽ được nhận học bổng sau khi đã nhập học vào các trường đại học, cao đẳng, trường chuyên môn tại Nhật.

Bạn có muốn sống và học tập ở Nhật Bản không?

Hãy bắt đầu đăng ký từ hôm nay!