Đăng ký lớp học cá nhân

  • Bước 1: Điền thông tin vào mẫu đăng ký
  • Bước 2: Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn về tên giáo viên phụ trách và thông tin chi tiết (lịch trình học, số buổi học v...v) ※Sẽ mất thời gian ít nhất là 1 tuần để xác định là có thể cung cấp lớp học đúng như nguyện vọng của bạn được hay không, xin hãy chờ câu trả lời cuối cùng của chúng tôi.
  • Bước 3: cuối cùng, xác nhận bảng giá chi tiết khóa học
  • Bước 4: sau khi thanh toán học phí, sẽ bắt đầu học. ※Trường sẽ nhờ bạn ký vào bản hợp đồng vào hôm đi học.