Lịch sử trường Nhật ngữ Shinjuku

Kể từ khi thành lập vào năm 1975, Viện Ngôn Ngữ Nhật Bản Shinjuku đã tạo ra một lịch sử lâu dài về tiến bộ giáo dục và phát triển đổi mới trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ Nhật.

Ông Takayoshi Ezoe đã bắt đầu giảng dạy tiếng Nhật từ năm 1951.

1951
Ông Takayoshi Ezoe (hiệu trưởng) bắt đầu tham gia vào công tác giáo dục tiếng Nhật chủ yếu cho các đối tượng công giáo, nhà truyền giáo tại học viện Nhật ngữ St. Joseph. Và nó đã trở thành nền tảng cơ bản của học viện Nhật ngữ CLC.
1953
Bà Setsuko Ezoe tham gia vào công tác giáo dục tiếng Nhật chủ yếu cho các đối tượng công giáo, nhà truyền giáo tại học viện Nhật ngữ St. Joseph.
1975
Trường Nhật ngữ Shinjuku được thành lập tại thành phố Tokyo, phía Tây quận Shinjuku cùng với sự hợp tác của ông Takahide Ezoe. Học viện Nhật ngữ CLC được chỉ định thành trung tâm văn hóa.
1976
Ông bà Takayoshi Ezoe sang Singapore, sau đó trở thành giáo viên giảng dạy tiếng Nhật.
1978-83
Ông Ezoe được Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản bổ nhiệm, trở thành người phụ trách tung tâm tiếng Nhật tại Singapore.
1982
Trường Nhật ngữ Shinjuku được mở rộng, và chuyển đến Takadanobaba.
1983-86
Ông Takayoshi Ezoe được Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản bổ nhiệm, trở thành giáo viên phụ trách lớp tiếng Nhật của tổng lãnh sự quán Nhật tại Hong Kong.
1985
Trường Nhật ngữ Shinjuku nhận được sự công nhận của Thống đốc Tokyo, tách riêng trường kết nghĩa_Trường Nhật ngữ Shinjuku thứ 2, thành Học viện Nhật ngữ CLC.
1988~90
Thầy hiệu trưởng Takahide Ezoe được cử đến San Paolo, Brazil làm giáo viên giảng dạy tiếng Nhật cho Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
1989
Hiện tại trường đã xây dựng hoàn thành cơ sở chính tại quận Shinjuku, Takadanobaba. Trường Nhật ngữ Shinjuku cùng với Học viện Nhật ngữ CLC là trường đã được Hiệp hội xúc tiến giáo dục tiếng Nhật công nhận.
1990~93
Ông Takayoshi Ezoe được cử đến San Paolo, Brazil làm giáo viên giảng dạy tiếng Nhật.
1999
Trường Nhật ngữ Shinjuku được Bộ trưởng Bộ giáo dục chỉ định là trường có khóa học dự bị. Ngoài ra, Trường Nhật ngữ Shinjuku và Học viện Nhật ngữ CLC (Trường Nhật ngữ CLC) nhận được phê chuẩn là Trường học pháp nhân từ thành phố Tokyo, và trở thành Trường học pháp nhân thuộc học viện Ezoe.
2000
Trường Nhật ngữ Shinjuku hướng đến kỉ niệm 25 năm thành lập. Trường Nhật ngữ CLC được Bộ trưởng bộ Văn hóa chỉ định là trường có khóa học giáo dục dự bị.
2003
Trường Nhật ngữ Shinjuku và Trường Nhật ngữ CLC sát nhập lại và hình thành nên Trường Nhật ngữ Shinjuku mới như hiện nay.
2005
Hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập trường Nhật ngữ Shinjuku
2015
Hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập trường Nhật ngữ Shinjuku
2016
Công trình xây dựng tòa nhà nghiên cứu hoàn thành.
2019
Ủy thác của Văn phòng Chính quyền Đô thị Tokyo cho tiếng Nhật kinh doanh.
2020
Bắt đầu lớp học hoàn toàn trực tuyến