Thanh toán trực tuyến

Trường của chúng tôi sử dụng hình thức chuyển khoản quốc tế đơn giản qua FLYWIRE. Khi bắt đầu thanh toán từ nước ngoài, hãy kết nối với đường link bên dưới.

Thanh toán trực tuyến

Đơn giản và an tâm

Trước khi chuyển khoản, hãy xác nhận chắc chắn tài khoản chuyển đến là trường Nhật ngữ Shinjuku.