Ngôn ngữ/言語 

Đăng ký lớp học cá nhân

Đầu trang > Liên hệ > Đăng ký lớp học cá nhân

Đăng ký lớp học cá nhân

Bước 1: Điền thông tin vào mẫu đăng ký

Bước 2: Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn về tên giáo viên phụ trách và thông tin chi tiết (lịch trình học, số buổi học v...v) ※Sẽ mất thời gian ít nhất là 1 tuần để xác định là có thể cung cấp lớp học đúng như nguyện vọng của bạn được hay không, xin hãy chờ câu trả lời cuối cùng của chúng tôi.

Bước 3: cuối cùng, xác nhận bảng giá chi tiết khóa học

Bước 4: sau khi thanh toán học phí, sẽ bắt đầu học. ※Trường sẽ nhờ bạn ký vào bản hợp đồng vào hôm đi học.

Bạn có muốn nhận bản tin từ trường không?*
Communication Language
キャンセル
確認