Ngôn ngữ/言語 

Tiến cử vào trường chỉ định

Đầu trang > Hỗ trợ > Tiến cử vào trường chỉ định

Việc tiến cử vào các trường chỉ định, bao gồm cả việc hỗ trợ học lên.

Trường Nhật ngữ Shinjuku luôn tích cực hỗ trợ các bạn học sinh đang theo học tại trường có nguyện vọng học lên hoặc muốn đi làm. Đặc biệt là khi học lên các trường trung cấp hay đại học, trường rất khuyến khích các bạn sử dụng chế độ "tiến cử vào các trường chỉ định". Trường hợp dự thi theo diện tiến cử, sẽ giảm bớt gánh nặng thi cử.
Các bạn học sinh có sự nỗ lực trong học tập, có tỷ lệ chuyên cần cao (trên 90%) tại trường Nhật ngữ Shinjuku sẽ gia tăng các cơ hội học lên.
Các bạn học sinh sau khi tốt nghiệp, vẫn giữ được thành tích tốt ở trường mới, sẽ làm tăng số trường chỉ định.

Danh sách các trường đại học, cao học, trung cấp nghề thuộc đối tượng trường tiến cử (thời điểm tháng 7 năm 2017)

Đại học, cao học

Đại học, cao học Khoa/ ngành
Đại học Ritsumeikan Khoa khoa học xã hội và nhân văn
Khoa khoa học chính sách
Khoa kinh tế
Đại học Aoyama Gakuin Khoa xã hội toàn toàn cầu
Đại học Hosei Khoa kinh tế
Khoa phúc lợi hiện đại
Đại học Senshu Khoa văn
Khoa nhân chủng học
Khoa thương mại
Khoa kinh doanh
Đại học Toyo Khoa văn
Khoa luật
Khoa quốc tế
Khoa liên kết thông tin
Khoa khoa học và công nghệ
Khoa thông tin tổng hợp
Khoa khoa học đời sống
Đại học kinh tế Tokyo Khoa kinh doanh
Khoa kinh tế
Khoa truyền thông
Đại học nông nghiệp Tokyo Khoa thông tin thực phẩm quốc tế
Đại học Sangyo Noritsu Khoa kinh doanh
Đại học Nữ sinh Seisen Khoa văn
Đại học Nữ sinh Otsuma Khoa thông tin xã hội
Khoa so sánh văn hóa
Cao đẳng
Đại học Osaka Sangyo Khoa kinh tế
Đại học Meikai Khoa ngoại ngữ
Khoa kinh tế
Khoa bất động sản
Đại học Seibu Bunri Khoa kinh doanh dịch vụ
Đại học Kyorin Khoa ngoại ngữ
Khoa chính sách tổng hợp
Đại học Daito Bunka Khoa sáng tạo môi trường
Khoa ngoại ngữ
Đại học Monotsukuri Khoa công nghệ kỹ thuật
Đại học Bunka Gakuen Faculty of Clothes
Faculty of Modeling
Faculty of Contemporary Culture
Short-term training faculty
Đại học Shumei School of English Information Management
Faculty of Integrated Management
Faculty of Tourism Business
Đại học thương mại Yokohama Khoa thương mại
Đại học thông tin Tokyo Khoa thông tin tổng hợp
Đại học kinh tế Ryutsu Khoa phân phối luân chuyển thông tin
Khoa xã hội
Khoa luật
Đại học học viện Tsukuba Khoa quản lý thông tin
Đại học Kyoei Khoa kinh doanh quốc tế
Đại học Tokyo Fuji Khoa quản trị kinh doanh
Đại học Digital Hollywood Faculty of Digital Communication
Cao đẳng Josai Khoa kinh doanh tổng hợp

Trường chuyên môn

Toho Gakuen Media Training College
Toho Gakuen Film Techniques Training College
Toho Gakuen Sound Technology College
Tokyo Announce Gakuin Performing Arts College
Nihon Kogakuin College (Kamata Campus)
Nihon Kogakuin College (Hachioji Campus)
Japan Electronics College
HAL Tokyo College of Technology & Design
Mode Gakuen
Tokyo Design Academy
Nippon Design Welfare College
Aoyama Technical College
ICS College of Arts
Machida Design College
Hiko Mizuno College of Jewelry
CYCLE Tokyo College Cycle Design
Tokyo Sushi Washoku College
Tokyo Communication Arts College (design department)
Tokyo Communication Arts College (animal department)
Tokyo Film Center School of Arts
Tokyo School of Anime
Tokyo Design Technology Center
Tokyo Animation College
Nippon Designers School
Nippon Photography Institute
Ecole de Patisserie de Tokio
Tokyo College of Culinary and Confectionery Art
The Japan Hotel School
Hospitality tourism technical school
Tokyo Bridal College
JTB Travel & Hotel College
SUNDAI Computer & Business College
Hollywood University of Beauty & Fashion
Yamano Beauty College
Tokyo Belle Epoque Beauty College
Tokyo Automobile University School
Tokyo Technical College
Tokyo Professional College of Automobile Technology (Nakano school)
Tokyo Professional College of Automobile Technology (Setagaya school)
Tokyo Professional College of Automobile Technology (Shinagawa school)
Yomiuri College of Tokyo Science and technology medical welfare
Yomiuri College of Car Mechanic
Shurin College of Foreign Language