Ngôn ngữ/言語 

Đăng ký lớp thứ 7 và lớp buổi tối

Đầu trang > Liên hệ > Đăng ký lớp thứ 7 và lớp buổi tối

Đăng ký lớp thứ 7, lớp buổi tối

Bước 1: Kiểm tra trình độ tiếng Nhật tại đây: lớp học thứ 7/ 夜間クラス

Bước 2: Tham gia lớp học trải nghiệm miễn phí. Sau khi xác định trình độ, điền vào mẫu đơn đăng ký.

Bước 3: Sau khi đóng học phí, sẽ được tham gia lớp học.

Bạn muốn đăng ký vào khóa học nào? *
Hãy chọn ngày muốn tham gia học thử lớp buổi tối *
Hãy xác nhận thời khóa biểu bên dưới để chọn ngày
Xem thời khoá biểu
Hãy chọn ngày muốn tham gia học thử lớp thứ 7.*
Hãy xác nhận thời khóa biểu bên dưới để chọn ngày
Xem lịch học
Bạn có muốn nhận bản tin từ trường không? *
Communication Language
キャンセル
確認