Ngôn ngữ/言語 

Thanh toán học phí

Đầu trang > Khóa học > Thanh toán học phí

Chi phí cho người xin visa du học sinh

Thời hạn Phí kiểm tra hồ sơ TIền nhập học Học phí Phí bảo hiểm du học sinh Tổng
Học phí không bao gồm tiền sách giáo khoa
Học phí 1 năm
1 năm ¥30,000 ¥40,000 ¥720,000 ¥10,000 ¥800,000
1.5 năm ¥30,000 ¥40,000 ¥1,080,000 ¥15,800 ¥1,165,800
2 năm ¥30,000 ¥40,000 ¥1,440,000 ¥20,000 ¥1,530,000

Những bạn đã có tư cách lưu trú tại Nhật

Kì hạn Tiền nhập học Học phí Tổng
Trong học phí không bao gồm tiền sách giáo khoa. Sau 3 tháng học, những bạn muốn tiếp tục học ở trường thì sẽ đóng số tiền chênh lệch của phí nhập học là¥5,000. Những bạn đã có tư cách lưu trú tại Nhật, ngoại trừ những bạn có visa du học sinh, thì phải đóng học phí 3 tháng 1 lần. ※Trường hợp học không đủ 1 học kỳ.
Dưới 3 tháng ※ ¥35,000 ¥4,000 / 1 ngày (4 tiếng) ¥35,000 + học phí của số ngày học
3 tháng ¥35,000 ¥180,000 ¥215,000

Lớp học thứ 7

Tiền nhập học ¥15,000 (chỉ nộp 1 lần)
Học phí ¥68,000 (trả 1 lần)
※Có thể chia 2 đợt thanh toán: 35,000円×2 đợt
※Nếu đăng ký vào giữa học kỳ thì số tiền sẽ khác Hãy liên hệ với văn phòng trường.
※Chi phí giáo trình học được tính riêng. Hãy mua sách giáo khoa cần thiết cho giờ học.
※Học phí có thể thanh toán trực tiếp khi nộp hồ sơ tại trường, hoặc có thể thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với văn phòng trường.

Lớp buổi tối

Học phí không bao gồm tiền sách giáo khoa. Có thể thanh toán trực tiếp tại trường khi nộp hồ sơ, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Thông tin chi tiết xin liên lạc với văn phòng trường.
Thanh toán 1 lần Chia làm 2 đợt thanh toán
Học phí ¥68,000 (3 tháng, 20 buổi học) ① ¥ 35,000 (10 buổi)
② ¥ 35,000 (10 buổi)
Tiền nhập học ¥15,000 ¥15,000
Tổng ¥83,000 ¥85,000