Ngôn ngữ/言語 

Thanh toán học phí

Đầu trang > Khóa học > Thanh toán học phí

Chi phí cho người xin visa du học sinh

Thời hạn Phí kiểm tra hồ sơ TIền nhập học Phí tài liệu giảng dạy Học phí Phí bảo hiểm du học sinh Tổng
1 năm ¥40,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥840,000 ¥10,000 ¥990,000
1.5 năm ¥40,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥1,260,000 ¥15,800 ¥1,415,800
2 năm ¥40,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥1,680,000 ¥20,000 ¥1,840,000

Những bạn đã có tư cách lưu trú tại Nhật

Kì hạn Tiền nhập học Phí tài liệu giảng dạy Học phí Tổng
Những bạn đã có tư cách lưu trú tại Nhật, ngoại trừ những bạn có visa du học sinh, thì phải đóng học phí 3 tháng 1 lần. ※Trường hợp học không đủ 1 học kỳ.
Dưới 3 tháng ※ ¥40,000 ¥15,000 ¥5,000 / 1 ngày (4 tiếng) ¥55,000 + học phí của số ngày học
3 tháng ¥40,000 ¥15,000 ¥210,000 ¥265,000

Lớp học thứ 7

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với văn phòng trường.

Lớp buổi tối

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với văn phòng trường.


*返金規定