Ngôn ngữ/言語 

Tải tài liệu

Các thông tin đăng ký hồ sơ và giấy tờ cần thiết được đính kèm file ở bên dưới.

Những bạn muốn học bằng visa ngắn hạn, hãy in hồ sơ từ liên kết bên dưới và nộp cho văn phòng trường Nhật ngữ Shinjuku tại Tokyo. Trường hợp đang ở nước ngoài thì liên hệ tại đây .