Ngôn ngữ/言語 

Lớp học cá nhân

Đầu trang > Khóa học > Lớp học cá nhân

Khóa dành cho những bạn muốn tự quyết định giờ học.

Chi tiết

Học phí của giờ học cá nhân
Địa điểm Số lượng người Tiền nhập học Học phí/ số giờ học
TRƯỚC 18:00 (6 giờ chiều) JST
Học phí/ số giờ học
SAU 18:00 (6 giờ chiều) JST
Giá cho một người. Đối với lớp học có nhiều hơn một người, hoặc trong trường hợp dạy tiếng Nhật riêng tại ngoại trường, vui lòng liên hệ chúng tôi. Phí sách giáo trình không được bao gồm trong giá trên.

ĐĂNG KÝ HỌC RIÊNG →
TRỰC TUYẾN 1 người ¥15,000 ¥ 7700 ¥ 8,800
tại tường 1 người ¥15,000 ¥ 8,800 ¥ 9,900