Buổi thuyết trình nghiên cứu kỷ niệm “Nihongo no hi – Ngày tiếng Nhật” lần thứ 3 năm 2020 của trường Nhật ngữ Shinjuku.

Vào thứ 5, ngày 5 tháng 11 năm 2020, trường Nhật ngữ Shinjuku tổ chức buổi thuyết trình nghiên cứu kỷ niệm “Nihongo no hi – Ngày tiếng Nhật” lần thứ 3.

Kể từ cuối năm ngoái, sự lan rộng của dịch bệnh covid-19, đã gây khó khăn cho nhà trường trong việc giảng dạy trực tiếp và chào đón học sinh từ nước ngoài. Mặc dù đang ở trong tình huống chưa từng có từ trước đến nay, trường Nhật ngữ Shinjuku vẫn tiếp tục cung cấp các giờ học tiếng Nhật cho học sinh vì nhà trường tin rằng, mong muốn học tập của học sinh không nên bị cản trở mà cần phải được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Điều này không chỉ áp dụng cho học sinh mà còn cho cả giáo viên và nhân viên của trường.  

Cũng chính trong tình hình khó khăn như hiện nay, toàn thể giáo viên của trường quyết định tin tưởng và làm việc theo phương châm “Không ngừng học hỏi và tiếp tục đổi mới”. Chính vì lý do này, chúng tôi quyết định tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Không ngừng học hỏi! ~ Hãy cùng khám phá, tiếp cận các hình thức giảng dạy tiếng Nhật khác nhau như giảng dạy trực tiếp, hay qua trực tuyến, v…v”