Trình độ trung cấp

Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn thông qua chương trình giảng dạy động lực của chúng tôi, được điều chỉnh cho cấp độ từ JLPT N4 đến N3 và CEFR A2 đến B1. Trải nghiệm bước đột phá trong việc hiểu và nói tiếng Nhật, với những bài học hấp dẫn hứa hẹn kỹ năng thực tế và sự tự tin.

Trình độ trung cấp

Học tiếng Nhật dựa trên các tình huống.

Dựa trên những điểm ngữ pháp cơ bản đã học ở sơ cấp, tiếp tục học lên các ngữ pháp nâng cao. Cân bằng khả năng vận dụng 5 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp)

Tiếp thu các ngữ pháp cơ bản cần thiết của trình độ trung cấp, trang bị khả năng vận dụng, phát triển cân bằng 5 kỹ năng.

Khóa thông thường

Trung cấp cơ bản

Tương đương trình độ đỗ N4(JLPT)/A2(CEFR) (học sinh trình độ tiếng Nhật sơ cấp) Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Có thể nêu lên được ý kiến, suy nghĩ và các trải nghiệm của bản thân một cách logic.
Hiểu cấu trúc ngữ pháp cơ bản của tiếng Nhật, có thể viết đoạn văn sử dụng kanji, hiragana, katakana.
Có thể đọc và nắm bắt sơ lược đoạn văn khoảng 1000 chữ.
Hiểu và vận dụng được ngữ pháp của sơ cấp.

Khóa thông thường

Trung cấp 1

Đối tượng mục tiêu: tương đương đỗ N4~N3 (JLPT)/ A2~B1 (CEFR) Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Nghe và hiểu một câu chuyện nhất quán.
Nghe và hiểu được các thông tin cần thiết trong cuộc sống hằng ngày, hay trong các chủ đề trò chuyện quen thuộc.
Đọc và hiểu ý 1 đoạn văn có độ dài nhất định (khoảng 1000 chữ).
Nắm bắt điểm chính của câu.
Sử dụng ngữ pháp đã học, có thể giải thích về tình huống hay nêu lên suy nghĩ, cảm tưởng của bản thân.
Viết về ý kiến của bản thân một cách logic.
Sử dụng thành thạo những từ vựng đã biết, để nói ra chính xác ý kiến của bản thân.
Có thể giao tiếp trôi chảy trong các tình huống khác nhau.
Có thể nói chuyện với cách phát âm và ngữ điệu đúng của tiếng Nhật.

Khóa thông thường

Trung cấp 2

Đối tượng mục tiêu: đỗ N3 (JLPT)/ B1 (CEFR) Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Có thể nghe và hiểu được tiếng Nhật trong cuộc sống hằng ngày.
Có thể đưa ra ý kiến về các chủ đề dựa trên kinh nghiệm của bản thân.
Có thể giải thích và nêu lên cảm tưởng về một chủ đề nào đó.
Có thể giao tiếp trôi chảy về các chủ đề cần thiết trong cuộc sống.
Có thể nói chuyện với cách phát âm và ngữ điệu đúng của tiếng Nhật.
Có thể đọc được một đoạn văn giải thích đơn giản.
Có thể viết 1 đoạn văn (khoảng 400 từ) nêu lên ý kiến về các vấn đề xã hội gần gũi.

Khóa cấp tốc

Trung cấp 1 cấp tốc

Đối tượng mục tiêu: đỗ N4 (JLPT)/ A2 (CEFR) Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Hiểu được điểm trọng yếu của các hội thoại trong cuộc sống hằng ngày về các chủ để quen thuộc, ngay cả khi gặp phải một số từ vựng chưa biết.
Hiểu được sự khác nhau giữa văn nói và văn viết, biết cách sử dụng sao cho phù hợp.
Có thể hiểu được nội dung khái quát các văn bản hay câu chuyện (khoàng 1000 từ) về các chủ đề gần gũi.
Có thể đọc trôi chảy với cách phát âm và ngữ điệu đúng của tiếng Nhật.
Có thể đọc văn bản (khoảng 600 ~ 800 từ) và trả lời được các câu hỏi đơn giản về nó.
Có thể viết đoạn văn đơn giản (khoảng 400 ~ 600 từ) về suy nghĩ, ý kiến hay kinh nghiệm của bản thân.
Có thể tóm tắt đoạn văn (khoảng 200 từ) với sự hướng dẫn của giáo viên.
Sử dụng thành thạo vốn từ vựng đã biết, diễn đạt suy nghĩ của bản thân về các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày, hay các chủ đề được quan tâm.
Có thể nói chuyện với cách phát âm và ngữ điệu đúng của tiếng Nhật.

Khóa cấp tốc

Trung cấp 2 cấp tốc

Đối tượng mục tiêu: đỗ N3 (JLPT)/ B1 (CEFR) Thời gian học ở nhà (khuyến cáo): từ 1~2 giờ/ ngày

Nghe và hiểu một cuộc hội thoại nhất quán.
Đọc và hiểu ý 1 đoạn văn có độ dài nhất định.
Viết về ý kiến của bản thân theo trật tự logic.
Nêu ý kiến cá nhân kèm lý do sao cho hợp lý.
Có thể giao tiếp trôi chảy trong các tình huống khác nhau.
Có thể nói chuyện với cách phát âm và ngữ điệu đúng của tiếng Nhật.

Lớp tự chọn

Lớp Kanji

Lớp học được thiết kế đặc biệt dành cho những bạn chưa quen với kanji. Có 2 lớp: lớp kanji trong cuộc sống và lớp kanji ứng dụng.

Chi tiết khóa học

Lớp ôn thi JLPT trực tuyến

Từ vựng, kanji, ngữ pháp cần thiết để vượt qua kỳ thi JLPT. Học những điểm hữu ích, những điều cần lưu ý khi tham dự kỳ thi và nâng cao các kỹ năng thực tế cần thiết trong khi thi.

Chi tiết khóa học

Lớp ôn thi EJU

Trường Nhật ngữ cung cấp lớp học ôn thi EJU dành cho những bạn du học sinh nước ngoài có nguyện vọng vào học vào các trường đại học ở Nhật Bản.

Chi tiết khóa học

Bạn có muốn sống và học tập ở Nhật Bản không?

Hãy bắt đầu đăng ký từ hôm nay!